Блокада правої ніжки пучка Гіса


Блокада правої ніжки пучка Гіса (БПНПГ) являє собою патологічне порушення в роботі провідної системи серця, при якому проведення електричного імпульсу, що йде від атріовентрикулярного вузла до правого шлуночка, загальмовано або відсутня. Розрізняють повну і часткову блокаду правої ніжки п. Гіса.

При неповній блокаді імпульс до правого шлуночка проводиться, але сповільнено (часткова блокада правої ніжки пучка Гіса). При повній БПНПГ електричний імпульс не проводиться до правого шлуночка. В результаті чого хвиля збудження до правого шлуночка надходить від міжшлуночкової перегородки, а також від лівого шлуночка по м'язовим волокнам.

Причини


Найчастіше блокада розвивається на тлі патології серцево судинної системи: гострий інфаркт міокарда лівого шлуночка (задньо діафрагмальної та / або верхівкової локалізації), інфаркт міокарда правого шлуночка, ішемічна хвороба серця (ІХС), артеріальна гіпертензія, пороки серця, як вроджені, так і набуті , кардіоміопатія, застійна серцева недостатність, міокардит, перикардит. Також розвитку БПНПГ сприяють захворювання, які призводять до гіпертрофії та перевантаження правих камер серця: бронхіальна астма, затяжні пневмонії, хронічна обструктивна хвороба легень, тромбоемболія легеневої артерії.

Рідше порушення провідності по правій ніжці п.Гіса може сприяти передозування серцевими гікозідамі, В блокаторами, антиаритмічними препаратами хінідинових ряду.

Блокада правої ніжки пучка Гіса призводить до блокади правого шлуночка серця. Також варто розрізняти блокаду правої ніжки пучка Гіса отатріовентрікулярной блокади 2 ступеню, розпізнати які може кардіолог на ЕКГ і допоміжними методами діагностики.

Клінічна картина

Блокада правої ніжки п. Гіса не є самостійним захворюванням. Порушення провідності по правій ніжці п.Гіса можна запідозрити по проявах основної патології, специфічних симптомів для даної нозологічної форми не існує. Як правило, при обстеженні з приводу основного захворювання виявляється БПНПГ. Але варто пам'ятати, що у молодих людей, які не страждають хронічною або гострою патологією, яка може призвести до перевантаження правих камер серця, наявність БПНПГ на ЕКГ може бути варіантом норми. Всі пацієнти з такими змінами на ЕКГ повинні спостерігатися і обстежитися у фахівця за профілем основного захворювання.

ЕКГ при неповній блокаді правої ніжки пучка Гіса. Пацієнту 39 років. Діагноз: ревматичний мітральний порок

Діагностика

БПНПГ виявляється тільки при інструментальних методах дослідження: ЕКГ, ХМ ЕКГ, черезстравохідною ЕКГ, велоергометрії. На електрокадіограмме шлуночковий комплекс QRS розширений, має вигляд rSr у відведеннях V1 2, III і aVF. Діагностика основної патології, що призвела до такого порушення провідності, проводиться відповідно до стандартів обстеження нозологічної форми.

Лікування

Специфічного лікування блокада правої ніжки п. Гіса не вимагає. Проводиться терапія захворювання, що викликало такі зміни провідної системи серця. Так, наприклад, якщо причиною є порок серця, то призначається консервативна терапія, що сприяє зменшенню перевантаження правих камер серця. У разі неефективності консервативної тактики лікування пацієнт направляється на консультацію до кардіохірурга для вирішення питання про хірургічної корекції вади.

Лікування ІХС, гострого інфаркту міокарда, артеріальної гіпертензії, кардіоміопатії, серцевої недостатності, міокардиту, перикардиту проводить кардіолог залежно від клінічної картини, анамнезу, форми захворювання.

Пацієнти з легеневою патологією проходять лікування та спостереження у пульмонолога.

Прогноз

Прогноз при блокаді правої ніжки п.Гіса залежить від тяжкості основного захворювання, коректності та ефективності лікування, відповідальності пацієнта. Прогноз у пацієнтів, які не страждають захворюваннями дихальної та серцево - судинної систем, сприятливий.